Urime të gjithë shqiptarëve të komunes së Kumanovës dhe Lipkovës. Ky operator i pavarur i cili me kualitet arriti të hap pikën e tretë për t’i permbushur nevojat e banorëve të këtyre komunave.