Urime
Me drejtësi dhe sinqiritet, shpërblimet vijnë vet.
Vetëm vazhdoni kështu, të gjithë shqiptarët duhen të jenë me ju.