Lojë Shpërblyese, Bëhu abonues i ri DHE FITO
Më afër më të fuqishëm!

4 fituesit e 6 muajve FALAS nga SIGNAL NET!

Urojme 10 fituesit e SMART ST TV!!
Tërheqja mund te bëhet neser nga ora
09:00-17:00.
Faleminderit që ishit pjesë e jona!
SIGNAL NET
Më afër, më të fuqishëm