Tëvë1 është TV kanali më i ri në platformën tonë të pasur. 😍Tëvë1 do të jetë televizioni më i ri në Kosovë 🌟 me skemë të pasur programore me interes për të gjitha grupmoshat dhe kategoritë shoqërore. 🙌Duke filluar nga 1 Mars 2022 Tëvë 1 do të mundeni ta ndjekni ne Signal Net kanali numër 7.Më afër, më të fuqishëm!