Digital TV + Internet

Pako Fillestare

sc-icons-image
 • 30/10 mbs pa limit
 • 50+ kanale
 • Lidhja e dytë e TV, +150 mkd
 • 24 muaj besnik
800 mkdnë muaj
kanalet
Digital TV + Internet

Pako Familjare

sc-icons-image
 • 30/10 mbs pa limit
 • 110+ kanale
 • Lidhja e dytë e TV, +150 mkd
 • 24 muaj besnik
1000 mkdnë muaj
kanalet
Digital TV + Internet

Pako Sportive

sc-icons-image
 • 30/10 mbs pa limit
 • 70+ kanale
 • Lidhja e dytë e TV, +200 mkd
 • 24 muaj besnik
1150 mkdnë muaj
kanalet
Digital TV + Internet

Pako Superiore

sc-icons-image
 • 30/10 mbs pa limit
 • 120+ kanale
 • Lidhja e dytë e TV, +200 mkd
 • 24 muaj besnik
1200 mkdnë muaj
kanalet
Internet

Net 20/20

20/20 mbs
 • Bandwidth pa limit
 • 24 muaj besnik
sc-price-image
600 mkdnë muaj
Internet

Net 30/30

30/30 mbs
 • Bandwidth pa limit
 • 24 muaj besnik
sc-price-image
800 mkdnë muaj
Internet

Net 40/40

40/40 mbs
 • Bandwidth pa limit
 • 24 muaj besnik
sc-price-image
1000 mkdnë muaj
Internet

Net Optik

100/100 mbs
 • Bandwidth pa limit
 • 24 muaj besnik
sc-price-image
2000 mkdnë muaj
Digital TV

TV Standard

 • 80+ kanale (deri 50 në HD)
 • Lidhja e dytë e TV, +150 mkd
 • 24 muaj besnik
sc-price-image
500 mkdnë muaj
Digital TV

TV Premium

 • 120+ kanale (deri 80 në HD)
 • Lidhja e dytë e TV, +150 mkd
 • 24 muaj besnik
sc-price-image
700 mkdnë muaj